CLOSE

YOKU MOKU

PRODUCED 2021

ヨックモック シガール オゥ マッチャ & ショコラシガール

YOKU MOKU Cigare au Matcha & Chocolat Cigare

CLIENT YOKU MOKU Co., Ltd.
CREATIVE DIRECTOR Yukihiko Aizawa
DIRECTOR China Nagata
DESIGNER Yukihiko Aizawa, Yuki Mori, Chisa Matsutani