CLOSE

TSUKI MAKURA

PRODUCED 2018

月まくら

Tsuki Makura

CLIENT Hoan, Turumai Honpo
CREATIVE DIRECTOR Yukihiko Aizawa
DIRECTOR China Nagata
DESIGNER Yukihiko Aizawa, Yuki Mori