CLOSE

ETHICAL FOOD

PRODUCED 2022

エシカルフード

ETHICAL FOOD

CLIENT ETHICAL FOOD Inc.
CREATIVE DIRECTOR Yukihiko Aizawa
DIRECTOR Chiaki Kimura
DESIGNER Yukihiko Aizawa, Yuki Mori, Chisa Matsutani