CLOSE

YOKOHAMA SPORT ASSOCIATION

PRODUCED 2019

横浜市スポーツ協会

Yokohama Sport Association

CLIENT Yokohama Sport Association
CREATIVE DIRECTOR Yukihiko Aizawa
DIRECTOR China Nagata
DESIGNER Yukihiko Aizawa, Chisa Matsutani