CLOSE

AWAODORI PRESS

PRODUCED 2017

AWAODORI PRESS

AWAODORI PRESS

CLIENT Sarugakusha Co., Ltd.
CREATIVE DIRECTOR Yukihiko Aizawa
DIRECTOR China Nagata
DESIGNER Yukihiko Aizawa, Yuki Mori